Ceny ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem, przede wszystkim zależą od:

  • formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
  • formy opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów)
  • ilości dokumentów księgowych
  • branży firmy (handel, usługi, produkcja)

Przykładowe ceny kształtują się następująco:

  • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa – bezpłatne
  • pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne – bezpłatne
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość – od 400 zł
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów – od 150 zł
  • prowadzenie ewidencji przychodów – ryczałt podatkowy – od 100 zł

Nasi partnerzy